Pályázati hírek

Kedvezményezett neve: Balaton Company Kft.
Szerződött támogatás összege: 8 272 599 Ft
Projekt címe: „Komplex energetikai fejlesztés a Balaton Company Kft.-nél”
Támogatás mértéke: 55 %

Projekt tartalmának bemutatása: Jelen projekt keretében a Balaton Company Kft. a 8237 Tihany, Visszhang utca 23. hrsz.: 675/1 szám alatti ingatlanon álló étterem komplex energetikai fejlesztését valósítja meg: sor kerül többek között a meglévő régi, elavult beltéri világítási rendszerek korszerűsítésére, fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréjére, meglévő fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelésére, valamint a fűtési- és/vagy használati melegvízrendszerek korszerűsítésére. A fejlesztések hatására az épület energiaellátása és fenntartása racionalizálódik.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. 07. 29.
Projekt tényleges befejezése: 2022. 10. 24.
Projekt azonosító szám: GINOP-4.1.4-19-2020-01990

 


 

Kedvezményezett neve: Balaton Company Kft.
Szerződött támogatás összege: 12 414 770 Ft
Projekt címe: „Modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodást segítő fejlesztés a Balaton Company Kft.-nél”
Támogatás mértéke: 70%

Projekt tartalmának bemutatása:
Jelen támogatási kérelemben konyhatechnológiai eszközök megrendelése és beszerzése, valamint beüzemelése a megvalósítási helyen történő elhelyezése valósult meg.
Mindemellett a projekt megvalósítása során a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tett a vállalkozás.

A projekt megvalósítási helyszínén: 8237 Tihany, Visszhang utca 23.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.01.31.

Projekt tényleges befejezése: 2021.02.02. 
Projekt azonosító szám: GINOP-1.2.8-20-2020-03251


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

A KEDVEZMÉNYEZETT NEVE:

Balaton Company Kft.

A KÉPZÉSEK ELNEVEZÉSE ÉS CÉLJA:

  1. Munka és magánélet összehangolása 80 órás képzés:2022.12.02-2023.01.31

Cél a munkavállalók és a munkáltatók együttműködésének javítása a család és a munka összeegyeztethetőségének érdekében. A család, illetve magánélet és a munka egyensúly kialakításának, megőrzésének támogatása.
A tréning célja, hogy a résztvevők megszerezzék a munka és a magánélet megfelelő és hatékony menedzseléséhez szükséges ismereteket, kommunikációs, együttműködési, konfliktus és stressz kezelési készségeket; elsajátítsák az időbeosztási és erőforrás gazdálkodási, önismereti, helyzetértékelési, munka hatékonyságnövelési, a pozitív, kooperatív gondolkodás és megküzdő képesség attitűdjét; a generációk közötti együttműködés családi és közösségi lehetőségeit, a segítő kapcsolat mentálhigiénéjét és lehetséges formáit. Tananyagegységek: Mentálhigiénés ismeretek és készségek, Kommunikációs hatékonyság fejlesztés, stressz- és konfliktuskezelés, Hatékony idő- és erőforrás gazdálkodás, Segítő kapcsolatok kialakításának támogatása

  1. Munkavállalók készség- és kompetenciafejlesztés 100 órás képzés: 2023.02.01-2023.04.27

 

 Cél: A résztvevők megismertetése a kommunikáció alapfogalmaival. Fejlesszék önismeretüket, képesek legyenek önértékelésre és önmaguk menedzselésére. Szervezeti hatékonyság növelése. Cél az önmenedzselés fejlesztése
1. Önismeret, önértékelés, készségek, képességek felmérése:
• Személyiségtípusok
• Extrovertált és introvertált viselkedés
• Asszertív magatartások, magatartásminták
2. Kommunikációs ismeretek
• Kommunikációs alapismeretek
• Kommunikációs stílus
• Verbális és non-verbális kommunikáció
3. Tárgyalástechnika
• Kommunikáció és tárgyalástechnika
• Személyközi tárgyalások, interjú technikák
• Viselkedés, öltözködés
4. Konfliktus-kezelés és stressz-menedzsment
• A konfliktusok típusai
• Konfliktuskezelési módok
• Konfliktuskezelési módok és technikák
• Konfliktuskezelési stílus és eszközrendszer alkalmazása gyakorlatban
• Stresszmenedzsment

A SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

8,9  millió forint

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:

70%

 A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP_Plusz-3.2.1-21-2021-00001, 21951/36/00062

Asztalfoglalás